Práce se sběračem koňského trusu.

Práce se sběračem koňského trusu.

Popis sběrače.

1-sběrač, 2-bočnice, 3- nabírací nůž, 4-zvedací mechanismus, páky, 5-kolečka, 6-oj, tažná tyč, 7-zadní hrana zaoblená, 8-přívěsový kloub nebo plochý závěs s otvorem o průměru 1230 mm, 9-dno, 10-převlečná trubka, aretační zámek

Transport sběrače.

Pro převoz prázdného sběrače lze využít transportní polohu. Kolečka maximálně vysuneme dolů a zajistíme pákami v krajní poloze hřebenu. Odtažením a pootočením převlečné trubky na oji necháme zapadnout aretační zámek, tím pevně spojíme oj se sběračem.

Od výrobce je oj v pozici pro transport, tedy převlečná trubka je v pozici zapadnutého aretačního zámku. Zatlačením na přívěsný kloub a zhoupnutím upevníme oj na kouli vozidla a zadní část sběrače se tím zvedne do transportní polohy. Pozor, zařízení není určeno ani schváleno pro provoz na komunikacích.

Seřízení sběrače a příprava na sběr.

Po odpojení zařízení od tažného vozidla na oji odjistíme aretační zámek. Tedy jednou rukou mírně přizvedneme oj za držadlo kloubového závěsu a druhou rukou odjistíme zámek přitažením a pootočením převlečné trubky.

Po pootočení a uvolnění zámek automaticky zaskočí do pracovní pozice, kdy tvary zámku jsou vzájemně oddálené a oj se může otáčet kolem čepu. Následně připojíme sběrač k tažnému vozidlu.

Pro připojení oje je určeno 5 otvorů v přední části sběrače, v závislosti na poloze koule na tažném vozidle použijeme otvory tak, aby tažná oj sběrače v pracovní poloze směřovala šikmo dolů do sběracího prostoru. U čtyřkolek se obvykle použijí spodní otvory, pro traktor střední a vyšší připojovací otvory.

Páky zvedacího mechanismu mírně přitáhneme směrem k ose sběrače a současným pohybem v podélné ose nastavujeme polohu opěrných koleček. Po uvolnění pák je jejich poloha držena zajišťovacím hřebenem. Pro základní pracovní polohu nastavíme páky kolmo vzhůru. Seřízení naběracího nože provedeme tak, abychom na rovném povrchu a při pozici pák kolmo vzhůru, dosáhli pracovní výšky nože cca 5 mm nad povrchem. Poloha nabíracího nože vůči sběrači je z výroby nastavena tak, že 3 upevňovací šrouby se nacházejí v polovině oválné drážky nože, tuto polohu výrobce doporučuje pro začátek ponechat.

Zkontrolujeme tlak vzduchu opěrných koleček a v případě potřeby dotlakujeme tak, abychom dosáhli požadované výšky cca 5 mm nad povrchem.

Zařízení je tedy v přední části mírně přizvednuto nad zemí a stabilizováno kolečky, v zadní části klouže po podélných čtvercových profilech. Takto je sběrač připravený ke sběru. Toto nastavení sběrače je velmi důležité pro jeho správnou funkci. Provedení sběracího zařízení umožňuje i couvání, které je využitelné například při zajíždění ke hnojišti.

Čištění pastvin.

Při vlečení po pastvině sběrač pomocí příčně umístěného tvarovaného nože nabírá koňský trus, který je dynamikou zařízení nadzvednut a padá nebo se posouvá do sběrné části zařízení. Robustní provedení rámu, jehož základem jsou tvarované čtvercové profily, umožňuje stabilní pohyb a kopírování stopy vlečného vozidla i při vyšších rychlostech.Obvyklá rychlost nabírání se pohybuje v rozmezí od 12 do 25 km/hod, optimální výsledky se dosahují kolem 15 – 20 km/hod.

Pro nabírání volíme trasu po rovině nebo do kopce tak, aby se trus samovolně posouval do zadní části, při nabírání z mírného kopce volíme spíše vyšší rychlosti. Nemusíme se však bát jet po vrstevnici v kopci. Sběrač díky kluzným profilům dokonale kopíruje trasu tažného vozidla.

Pokud je třeba, vozidlo zastavíme a trus posuneme vidlemi do zadní části ručně. Po naplnění sběrače trus ručně vyházíme vidlemi.

Lze i vyklopit přes zadní zaoblenou hranu na hnojiště. V takovém případě musíme opět tyč zaaretovat do převozní polohy a použít ji při zvedání sběrače.

Pro vyprazdňování vidlemi je nutné používat mistovací vidle
s umělohmotným hřebenem.

Sběrač můžeme použít i ve vyšší trávě. Jeho účinnost není tak vysoká, jako na nízkém travnatém povrchu, ale kdo se snažil ve vysoké trávě ručně sbírat koňský trus ví, jak je to namáhavé. Sběrač nám ulehčí práci i tady.

Sběrač lze použít prakticky v každém ročním období. Pouze když napadne sníh, ho nelze využít. Ale my jsme našli využití sběrače i ve sněhu.

Nejvíce oceníme sběrač na jaře, kdy po odtání sněhu je výběh plný koňského trusu.

Úklid výběhů v tomto ročním období je tak velmi rychlý. Je však důležité, aby trus nebyl přimrzlý k povrchu.

Pravidelným sbíráním koňského trusu docílíme čistou pastvinu bez nedopasků a plevelů.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *